Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations
Sandaime Hokage Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Oniri Creations

Oniri Creations

Статуя на Сандайме Хокаге - Гъвкав план за шест месеца

單價  пер 

 Цена на статуята 990$
 Гъвкав план- 6 месеца
1-во плащане- Депозит 250$
4 Плащания 185$
6-то плащане ще бъде цената за доставка
Фактурата от PayPal ще бъде изпращана на вашия имейл ежемесечно

Доставка
(Q2-Q3)-2020