Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts
Shogo Makishima Statue- Flexible Plan for Six Months Resin Figures Kami Arts

Kami Arts

Статуята на Shogo Makishima - Гъвкав план за шест месеца

單價  пер 

 Цена на статуята 680$
 Гъвкав план- 6 месеца
1во плащане- Депозит 150$
4 Плащания 132$
6-то плащане ще бъде цената за доставка
Фактурата на PayPal ще бъде изпращана  на вашия имейл на месечна база
  Доставка Q4 2020