Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume
Guts and Griffith’s battle against Immortal Zodd- Flexible Plan for Ten months Resin Figures Tsume

Tsume

Битката на Guts и Griffith срещу Immortal Zodd - Гъвкав план за десет месеца

單價  пер 

 Цена на статуята 1740$
 Гъвкав план - 10 месеца
1во плащане- Депозит 350$
8 Плащания 173$
10-то плащане ще бъде цената за доставка
Фактурата от PayPal ще бъде изпращана на вашия имейл ежемесечно

Доставка
Q2-2020
Изпращане
Разходите за доставка ще бъдат таксувани отделно след получаване на пълните подробности за доставката от производителя.