Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors
Trigun Vash Statue- Flexible Plan for Ten Months Resin Figures Figurama Collectors

Figurama Collectors

Статуя на Тригун Ваш - Гъвкав план за десет месеца

單價  пер 

Гъвкав план - 10 месеца

9 Плащания 99$,  последното плащане ще бъде цената за доставка

Фактурата на PayPal ще бъде изпращана  на вашия имейл на месечна база 

 

Доставка
Ще бъде изпратен в рамките на 21 дни след ясно плащане