Sin of Pride- Escanor Figure- Flexible Plan for Five Months Resin Figures E-T Studio
Sin of Pride- Escanor Figure- Flexible Plan for Five Months Resin Figures E-T Studio
Sin of Pride- Escanor Figure- Flexible Plan for Five Months Resin Figures E-T Studio
Sin of Pride- Escanor Figure- Flexible Plan for Five Months Resin Figures E-T Studio
Sin of Pride- Escanor Figure- Flexible Plan for Five Months Resin Figures E-T Studio
Sin of Pride- Escanor Figure- Flexible Plan for Five Months Resin Figures E-T Studio

E-T Studio

Грехът на гордостта - Фигура на Escanor - Гъвкав план за пет месеца

單價  пер 

План-3:
Гъвкав план
за 5 месеца- 150USD на месец
 Фактурата на PayPal ще се изпраща ежемесечно

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА: -
Статуя от смола, лицензирана от E-T Studio
Марка: E-T Studio
Упълномощен IP: Седемте смъртни гряха
Име на продукта: Lion's Sin of Pride-Statue Escanor
Съотношение на продукта: 1/4
Размер на продукта: L34 W32 H56(cm)
Материал на продукта: POLY PU МЕТАЛ
Ограничен брой тела: 350бр по целия свят
Дата на доставка: Очаквано Q1-Q2 през 2022 г.
Предварително поръчайте специален подарък: Мини брадва Rhitta (метал)