Studio Prime-1


Prime 1 Studio Co., Ltd. ma siedzibę w Tokio w Japonii od 30 marca 2012 r. Prime-1 Studio zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą posągów z polystonu.
Oferujemy figurki żywiczne, które zaliczają się do jednej z najlepszych licencjonowanych kolekcji anime prezentowanych przez Studio Prime-1.Przepraszamy, w tej kolekcji nie ma produktów.