Super Robot Elite Bust

Buste Super Robot Élite


Buste de robot - Grendizer, Mazinger, Getter Figurama Anime

le buste d'élite du super robot :
Buste du robot Goldorak, Buste du robot Mazinger Z et Buste du robot Getter