Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors
Alucard of Hellsing Statue- Flexible Plan for Four Months Resin Figures Figurama Collectors

Figurama Collectors

Статуята на Алукард от Хелсинг - Гъвкав план за четири месеца

單價  пер 

Гъвкав план - 4 месеца

4 Плащания 350$,  последното плащане ще бъде цената за доставка

Фактурата на PayPal ще бъде изпращана  на вашия имейл на месечна база 

 

 

Доставка
Акции
Изпращане
Разходите за доставка ще бъдат таксувани отделно след получаване на пълни подробности за доставка от колекционерите на Figurama.